ฟิล์มกรองแสง WINCOS - JAPAN NO.1 AUTO FILM

WINCOS ฟิล์มกรองแสงคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยเทคโนโลยี Heat Rejection และ Nano IR Technology ที่ป้องกันความร้อนสูงในทุกช่วงคลื่นความร้อน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน และผ่านการทดสอบขั้นสูง จากสถาบัน JIS Japan Industrial Standardและ ฟิล์มกรองแสง WINCOS ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่า ฟิล์มในระดับพรีเมียม อื่นๆอีกมากมาย

Crystal Clear Vision

ขับขี่ปลอดภัยด้วย สุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Crystal Clear Anti-Glare สร้างความคมชัดในการขับขี่และ ลดเงาสะท้อนในห้องโดยสาร เพื่อทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม

Extreme Heat Rejection

ป้องกันความร้อนจาก รังสีอินฟราเรด IR ต้นเหตุของความร้อน

UV Radiation Protection

ปกป้องคุณจากรังสี UV อันตรายใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

GPS - Google Map - Easy Pass - Digital Signal Friendly

ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลคลื่น Google Map, GPS และ Easy Pass

Shatter Proof & Security

ฟิล์มระบบนิรภัย อีกระดับของการปกป้อง มาตรฐาน JIS

5 Year Warranty

รับประกันอายุการใช้งาน ยาวนาน 5 ปีเต็ม

ฟิล์มกรองแสง WINCOS IR99 SERIES

WINCOS IR 99 Series ฟิล์มติดรถยนต์ระดับพรีเมียม ที่สามารถป้องคลื่นความร้อนจากรังสี IR (อินฟราเรด) มากขึ้น สูงสูดถึง 99.8% โดยมีผลการทดลองระดับการป้องกันจากช่วงคลื่นรังสีที่ยาวที่ยาวสูงสุด ตั้งแต่ 0 - 2200 นาโนเมตร รับรองโดยสถาบัน JIS (Japanese Industrial Standards )

ด้วย Nano IR Technology สามารถป้องกันความร้อน IR ได้ดีเยี่ยมแล้ว WINCOS ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือ Crystal Clear Anti Glare ที่เพิ่มความ คมชัดของทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยในเนื้อฟิล์มจะไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลใดๆทั้งสิ้น ทั้ง GPS , Google Maps และ Easy Pass

ทำไมต้องเลือก WINCOS และเทคโนโลยีคืออะไร

www.WincosClub.com/เทคโนโลยีนาโน

ความร้อนจากรังสี IR อินฟราเรด คืออะไร

www.WincosClub.com/ฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนสูง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร UpDate ของ Wincos Club ได้ที่

WincosClub
WincosClub.com
@WincosClub

ติดต่อ และตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ สมาชิก Wincos Club ได้ที่

www.WincosClub.com/รายชื่อสมาชิก

ฟิล์มกรองแสง WINCOS IR99 SERIES

ฟิล์มกรองแสง WINCOS IR99 QQ-10 ฟิล์มกรองแสงกันร้อนระดับสูงจาก WINCOS ประเทศญี่ปุ่น

นวัตกรรม Nano Ceramic Technology คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตเนื้อฟิล์มจาก นาโนเทคโนโลยี ผสานองค์ประกอบเซรามิกแท้ Ceramic Nano Materials ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด และ UV ได้เป็นอย่างดี มากกว่าการผลิตฟิล์มกันร้อนแบบ Multi-Layer Sputtering ซึ่งเป็นเทคโนโลยี แบบเดิมๆ อีกทั้งการผลิตด้วย นาโนเทคโนโลยีนี้ ยังสามารถยืดอายุเนื้อฟิล์ม ให้คงประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงโดยไม่เปลี่ยนแปลง สีฟิล์มไม่มีซีดจาง หรือสีเฟดลงแต่อย่างใด

นวัตกรรม Nano Technology จึงเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท Lintec ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตฟิล์มกรองแสง WINCOS โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการใช้ นาโนเทคโนโลยี หลายๆตัว ที่มีความโดดเด่น เช่น Nano IR Technology และ Nano Technology ตัวอื่นๆ โดยเป็นเทคโนโลยีซึ่งมี อยู่ในฟิล์ม WINCOS ที่มีคุณสมบัติกันร้อนได้สูงสุด ไม่รบกวนคลื่นสัญญาณ EasyPass, GPS และด้วยเทคโนโลยี Anti Glare ที่ลดแสงสะท้อนภายในห้องโดยสารจึง ทำให้การขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาวะแสงน้อยฟิล์มกรองแสง WINCOS IR99 QQ-20 ฟิล์มกรองแสงกันร้อนระดับสูงจาก WINCOS ประเทศญี่ปุ่น

นวัตกรรม Nano Ceramic Technology คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตเนื้อฟิล์มจาก นาโนเทคโนโลยี ผสานองค์ประกอบเซรามิกแท้ Ceramic Nano Materials ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด และ UV ได้เป็นอย่างดี มากกว่าการผลิตฟิล์มกันร้อนแบบ Multi-Layer Sputtering ซึ่งเป็นเทคโนโลยี แบบเดิมๆ อีกทั้งการผลิตด้วย นาโนเทคโนโลยีนี้ ยังสามารถยืดอายุเนื้อฟิล์ม ให้คงประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงโดยไม่เปลี่ยนแปลง สีฟิล์มไม่มีซีดจาง หรือสีเฟดลงแต่อย่างใด

นวัตกรรม Nano Technology จึงเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท Lintec ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตฟิล์มกรองแสง WINCOS โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการใช้ นาโนเทคโนโลยี หลายๆตัว ที่มีความโดดเด่น เช่น Nano IR Technology และ Nano Technology ตัวอื่นๆ โดยเป็นเทคโนโลยีซึ่งมี อยู่ในฟิล์ม WINCOS ที่มีคุณสมบัติกันร้อนได้สูงสุด ไม่รบกวนคลื่นสัญญาณ EasyPass, GPS และด้วยเทคโนโลยี Anti Glare ที่ลดแสงสะท้อนภายในห้องโดยสารจึง ทำให้การขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาวะแสงน้อยฟิล์มกรองแสง WINCOS IR99 QQ-30 ฟิล์มกรองแสงกันร้อนระดับสูงจาก WINCOS ประเทศญี่ปุ่น

นวัตกรรม Nano Ceramic Technology คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตเนื้อฟิล์มจาก นาโนเทคโนโลยี ผสานองค์ประกอบเซรามิกแท้ Ceramic Nano Materials ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด และ UV ได้เป็นอย่างดี มากกว่าการผลิตฟิล์มกันร้อนแบบ Multi-Layer Sputtering ซึ่งเป็นเทคโนโลยี แบบเดิมๆ อีกทั้งการผลิตด้วย นาโนเทคโนโลยีนี้ ยังสามารถยืดอายุเนื้อฟิล์ม ให้คงประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงโดยไม่เปลี่ยนแปลง สีฟิล์มไม่มีซีดจาง หรือสีเฟดลงแต่อย่างใด

นวัตกรรม Nano Technology จึงเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท Lintec ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตฟิล์มกรองแสง WINCOS โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการใช้ นาโนเทคโนโลยี หลายๆตัว ที่มีความโดดเด่น เช่น Nano IR Technology และ Nano Technology ตัวอื่นๆ โดยเป็นเทคโนโลยีซึ่งมี อยู่ในฟิล์ม WINCOS ที่มีคุณสมบัติกันร้อนได้สูงสุด ไม่รบกวนคลื่นสัญญาณ EasyPass, GPS และด้วยเทคโนโลยี Anti Glare ที่ลดแสงสะท้อนภายในห้องโดยสารจึง ทำให้การขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาวะแสงน้อยWincos Technology

Heat Rejection Technology

ปกป้องทั้งรังสี UVA,UVB,UVC รวมถึงความร้อนจาก แสงสว่างและรังสี IR อินฟราเรด โดยมีผลการทดลอง ระดับการป้องกันจากช่วงคลื่นรังสีที่ยาวสูงสุด ตั้งแต่ ระดับ 0 - 2200 นาโนเมตร ซึ่งครอบคลุมทุกคลื่นแสง รับรองการทดสอบโดยสถาบัน JIS Japan Industrial Standard อันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

นั่นทำให้คุณมั่นใจได้มากกว่ากับฟิล์มคุณภาพ อันดับ1 จากประเทศญี่ปุ่น

ปกป้องได้อย่างแท้จริงถึง 99.8%

ฟิล์ม WINCOS Premium Series จาก WINCOS CLUB (Thailand) มี Nano IR Technology จากประเทศญี่ปุ่นที่ปกป้อง ให้คุณปลอดภัยจากต้นเหตุของความร้อน และอันตรายจากคลื่น รังสีอื่นๆ ที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์ตลอดทุกความยาวคลื่น คุณภาพฟิล์มระดับพรีเมียมโดยผู้ผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับจาก Lintec Corporation ประเทศญี่ปุ่นและรับรองคุณภาพในระดับสูง โดยสถาบัน JIS ( Japan Industrial Standard )

Other Service

  • เคลือบแก้วระบบพ่น
  • เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz FX

  • เคลือบแก้วระบบทา
  • เคลือบแก้วระบบทา theGLASSติดต่อเรา

พูดคุยกับเราได้โดยตรงที่
02 393 1476
02 393 1477

Standard Post with Image