ฤกษ์ออกรถ ปี 2567

ฤกษ์ออกรถ2567 หมุนล้อวันไหนดี

ฤกษ์ออกรถ2567 สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนออกรถใหม่ในปี 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้ หลายคนออกรถใหม่เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ทำมาค้าขาย การเจรจา หรือศึกษาเล่าเรียน โดยการออกรถใหม่ตามฤกษ์ออกรถ2567 เชื่อว่าช่วยเพื่อความเป็นสิริมงคล เดินทางปลอดภัย หากใครที่ใช้รถเพื่อการค้าขาย หากออกรถตามฤกษ์ออกรถ2567 ก็จะช่วยให้ค้าขายดี ยอดขายปัง ติดต่อเจรจาลูกค้าประสบความสำเร็จหรือสำหรับคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนการอออกรถตามฤกษ์ออกรถ2567ก็ช่วยเสริมในเรื่องความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ เดินทางปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล แต่หลายคนก็ให้ความเชื่อถือและความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะออกรถใหม่สักคัน ไม่ว่ารถใหม่ที่จะออกเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสองก็ตาม เพราะรถถือเป็นยานพาหนะหลักที่ช่วยพาแต่ละคนเดินทางไปทำธุระตามที่หวังไว้ให้สำเร็จ ไม่ว่าจะไปทำงานก็เป็นการไปทำมาหากิน เพื่อมาเลี้ยงชีพ ไปเจรจากับลูกค้าก็หวังให้ได้งานกลับมา ไปทำมาค้าขายก็หวังได้เงินได้ทองกลับมา เพราะฉะนั้นการเอาฤกษ์เอาชัยตั้งแต่การเลือกวัน

ออกรถ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกัน
 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนมกราคม

1. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 06.09 - 10.29 น.

2. วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 06.11 - 10.31 น.

3. วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 06.13 - 10.33 น.

4. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 06.15 - 10.35 น.

5. วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 06.17 - 10.37 น.

6. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 06.19 - 10.39 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนกุมภาพันธ์

1. วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.01 - 10.21 น.

2. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.03 - 10.23 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.05 - 10.25 น.

4. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.07 - 10.27 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนมีนาคม 2567

1. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 06.03 - 10.23 น.

2. วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 06.05 - 10.25 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 06.07 - 10.27 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 06.09 - 10.29 น.

5. วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 06.11 - 10.31 น.

6. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 06.13 - 10.33 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนเมษายน

1. วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 06.07 - 10.27 น.

2. วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 06.09 - 10.29 น.

3. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 06.11 - 10.31 น.

4. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 06.13 - 10.33 น

5. วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 06.15 - 10.35 น.

6. วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 06.17 - 10.37 น.
 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนพฤษภาคม

1. วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.09 - 10.29 u.

2. วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.11 - 10.31 น.

3. วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.13 - 10.33 น.

4. วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.15 - 10.35 น.

5. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.17 - 10.37 น.

6. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.19 - 10.39 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนมิถุนายน

1. วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.09 - 10.29 น.

2. วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 06.11 - 10.31 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 06.13 - 10.33 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 06.15 - 10.35 น.

5. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 06.17 - 10.37 น.

6. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 06.19 - 10.39 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนกรกฎาคม

1. วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 น.

2. วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:04 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:02 น.

4. วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:01 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนสิงหาคม

1. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 15:23 น.

2. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 16:12 น.

3. วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 14:11 น.

4. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 13:10 น.

5. วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนกันยายน

1. วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 15:38 น.

2. วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 16:27 น.

3. วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 14:26 น.

4. วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 13:25 น.

5. วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 12:00 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนตุลาคม

1. วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15:53 น.

2. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 16:42 น.

3. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 14:41 น.

4. วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 13:40 น.

5. วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 12:00 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนพฤศจิกายน

1. วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:08 น.

2. วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:57 น.

3. วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:56 น.

4. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14:55 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12:00 น.

 

ฤกษ์ออกรถ2567 เดือนธันวาคม

1. วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 เวลา 16:23 น.

2. วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 17:12 น.

3. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 16:11 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 15:10 น.

5. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 12:00 น.

 

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

นอกจากฤกษ์ออกรถที่หลายคนที่กำลังจะออกรถใหม่ให้ความสำคัญแล้ว การดูดวงจากเลขทะเบียนรถหรือเลือกเลขทะบียนรถให้ถูโฉลกกับเจ้าของรถ เป็นสิ่งที่คนที่กำลังจะซื้อรถนั้นให้ความสำคัญไม่แพ้กันซึ่งการจะได้เลขทะเบียนมงคลถูกโฉลกกับแต่ละคนนั้น จึงต้องให้หลักทักษา ซึ่งเป็นศาสตร์ตัวเลขที่มีมาแต่โบราณ โดยในแต่ละวันจะมีเลขทะเบียนรถมงคลตัวไหนที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งอักษรตัวไหนที่เป็นกาลณีหรือไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันต่าง ฯ บ้าง มาตรวจสอบตัวเลขที่เหมาะกับตัวคุณกัน

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ㆍห้ามใช้ตัวอักษร ศ ㆍ ส ห ฬ ฮ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเขียว

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ㆍห้ามใช้สระทั้งหมด ยกเว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์ ซึ่งรวมถึงอักษร อ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 1

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ สีแดง

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง (อักษรกาลกิณี)

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอังคารได้แก่ สีขาว สีครีม

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ณ ญ (อักษรกาลกิณี)

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเหลือง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ สีส้ม สีทอง

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ㆍห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีขาว

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ สีส้ม สีทอง
 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ㆍห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ด ท ธ น (อักษรกาลกิณี)

ㆍห้ามไม่ให้มีเลข 7

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ สีส้ม

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ㆍห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีชมพู แดง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ สีดำ

 

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ㆍห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฎ ฐ ท ฒ ณ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ สีเขียว สีแสด

.

ขอขอบคุณ บทความดีๆ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปตอล

 
ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราได้โดยตรงที่
02 393 1476
02 393 1477

Standard Post with Image