เคล็ด ลับในการรักษาสีรถของคุณให้สวยสดใส โดยธรรมชาติของสารเคมีที่นำมา ประกอบเป็นสีนั้นจะสามารถต้านทานและคงทนต่อสภาพแวดล้อม หรือความผันแปรของภูมิอากาศได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้น หากการบำรุงไม่ดีพอ หรือไม่ถูกวิธีแต่จะทำให้สีของรถคุณหมดอายุ และหมดความเงางามเร็วยิ่งขี้น ข้อควรระวังเพื่อการรักษาสีรถมีดังนี้

 

1. ไม่ควรจอดรถไว้ใกล้ๆ กับโรงงานอุตสาหกรรม

หลีก เลี่ยงการจอดรถไว้ ใกล้ๆ กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมา เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตสารเคมี เพราะฝุ่นละอองจากอาหารสัตว์หรือสารเคมี ที่ปลิวมาติดผิวสีของรถอาจจะเป็นกรดหรือด่างเข้มข้นสามารถกัดสีให้เป็นจุด เป็นดวงได้หรือทำให้สีอ่อนตัวลงได้

 

2. จอดรถในที่ร่มหรือที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ควรพยายามจอดรถในที่ ร่มหรือที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นไม่อับชื้น หากจำเป็นต้องจอดกลางแดดควรใช้ผ้าคลุมกันแดดไว้

 

3. ควรล้างฝุ่น โคลน?

เมื่อ ขับรถผ่านบริเวณที่ มี ฝุ่น โคลน หรือชายทะเลเป็นเวลานานๆ ควรล้างฝุ่น โคลนหรือคราบต่างๆออกให้หมดเพราะคราบเหล่านี้ สามารถดูความชื้นได้ดี จึงทำให้ฝิวสีเสื่อมคุณภาพได้ง่าย และบางครั้งสิ่งสกปรกที่เกาะติดผิวสีรถก็เป็นสารเคมีที่ทำอันตรายต่อสีรถ ด้วย

 

4. อย่าให้รถเกิดรอยขีดข่วนหรือ หลุดร่อน

อย่า ทำให้รถเกิดรอยขีด ข่วนหรือหลุดร่อนเพราะจะทำให้ตัวรถผุและจะลามออกเป็น บริเวณกว้างทั้งนี้เพราะรอยขีดข่วนจะไม่สามารถป้องกันความชื้นระหว่างผิวสี กับผิวโลหะได้

 

5. ต้องรีบล้างออกคราบน้ำมันหรือสารเคมีทันที

หาก มีคราบน้ำมันหรือสาร เคมี ต่างๆ เปื้อนผิวสี ต้องรีบล้างออกทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด หรือ ผสมสบู่อ่อนๆ หรือ แชมพูสำหรับล้างรถก็ได้ ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ำมัน หรือ สารเคมีใดๆ ทำความสะอาดสีรถโดยเด็ดขาด สารเคมีที่มีโอกาสจะถูกสีรถได้ง่ายก็คือ น้ำมันเบรกซึ่งจะกัดสีในทันทีที่สัมผัสกับสีรถ การใช้จึงต้องระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และ น้ำหอมประจำรถก็มีผลต่อสีรถเช่นกัน หากหกเลอะรถควรรีบใช้ผ้านุ่มที่สะอาดเช็ดออกโดยเร็วและล้างด้วยน้ำ

 

6. เคลือบสีทุกๆครั้งหลังจากการล้างรถ

สิ่ง ที่สำคัญที่สุดเพื่อ เป็นการปกป้องสีรถของคุณให้ใหม่สวยงามอยู่เสมอ และปกป้องสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถของคุณดังที่กล่าวมาลำดับต้นๆ คือควรจะเคลือบสีทุกๆครั้งหลังจากการล้างรถ เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายสีรถของคุณ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขัดเคลือบสีซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการ เคลือบสีครับ