ปี2018 แล้วเทคโนโลยีการเคลือบแก้ว (Glass Coating) ก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านของคุณภาพและวิธีการการทำเคลือบแก้ว ซึ่งมาเหตผุลหลักๆของการทำเคลือบแก้ว คือ ปกป้องสีรถให้อยู่ในสภาพเสมือนใหม่อยู่เสมอ รถที่ผลิตออกมาใหม่ ณ ปัจจุบันให้ความสำคัญกับสีผิวและความเงางามค่อนข้างมาก ทั้งในฝั่งรถยุโรป และ รถญี่ปุ่น ดังนั้นเคลือบแก้วที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันจะเป็นเคลือบแก้วทั้ง 2 ระบบคือ มาเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละระบบกัน

1. เคลือบแก้วระบบทา Glass Coating
เคลือบแก้วระบบทาได้รับความนิยมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเหตุผลหลักมีข้อดีดังต่อไปนี้

จุดเด่น ของเคลือบแก้ว ระบบทา คือ ราคาเป็นมิตร เนื่องจากระบบทาจะใช้ระยะเวลาการปฎิบัติงานที่สั้นกว่าเล็กน้อย สามารถเริ่มต้นทำเคลือบแก้ว เตรียมสีผิว จนถึงกระบวนการเคลือบการเซทตัวของสารเคลือบแก้วในระยะเวลาที่สั้นกว่า

จุดด้อย ของเคลือบแก้ว ในระบบทานี้ก็คือ ระยะเวลาการปกป้องของสีรถยนต์จะทำได้ไม่เต็มที่ และ ไม่ยาวนานเท่ากับเคลือบแก้วในอีกระบบคือ
ระบบพ่น

2. เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz Glass Coating
เคลือบแก้วระบบพ่น เป็นเคลือบแก้วที่สามารถดึงเอา อานุภาพของสารเคลือบแก้วออกมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมและเต็มที่ที่สุด

จุดเด่น ของระบบพ่น คือ เนื่องจากเทคโนโลยีการทำสีรถปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วิธีการพ่นรถทั้งคันจากโรงงานและเม็ดสีที่ถูกออกแบบมาจะสามารถระเหยได้เอง ซึ่งในระบบการทำเคลือบแก้วแบบพ่นก็เช่นเดียวกัน Quartz Glass Coating คือ เคลือบแก้วระบบพ่นแท้ ที่จำลองการพ่นสีรถยนต์มาเข้าสู่กระบวนการเคลือบแก้วรถ กล่าวคือ น้ำยาเคลือบแก้วในระบบพ่นแท้นั้น ถูกออกแบบมาให้ระเหยได้เองไม่จำเป็นต้น เช็ดออกใดใด เช่นเดียวกันกับการพ่นสีรถยนต์ด้วยเทคโลโลยีที่ทันสมัย ซึ่งหลังจากระเหยออกไปแล้ว ละอองสาร Silica หรือ Si นั้นที่ผ่านมวลอากาศในระหว่างพ่นออกมาจะซึมแทรกเอาการปกป้องในระดับ 9H ซึ่งสร้างชั้นแก้ว Quartz ให้กับผิวสีรถเป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้งยังโปร่งใสให้แสงได้กระทบสีรถเป็นเงาฉ่ำอีกด้วย โดยสะท้อนเอารังสี UV และรังสีที่เป็นอันตรายต่อผิวสีรถออก ซึ่งนี่เป็นจุดดีของระบบพ่น

จุดด้อย ของเคลือบแก้วระบบพ่น คือ ราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าเคลือบแก้วระบบทา เหมาะสำหรับการดูแลรถอย่างจริงจัง ต้องการการดูแลสีรถให้เสมือนใหม่ไปได้ 8-10 ปี และจุดที่ควรระวังคือ การเคลือบแก้วแบบพ่น ซึ่งเป็นการนำน้ำยาเคลือบแก้วในระบบทา หรือระบบอื่น มาใส่กาพ่น เพื่อสร้างราคา แต่คุณภาพนั้นไม่ใช่ระบบพ่นอย่างแท้จริง เพราะกระบวนการผลิตก็ไม่ได้ทำมาเพื่อระบบพ่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว น้ำยาที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเคลือบแก้วระบบพ่นนั้น การพ่นที่คล้ายกันจึงเป็นการจำลองวิธีการพ่นเท่านั้น ในปี 2018 โปรดเลือกเคลือบแก้วที่คุ้มค่า คุ้มราคา และมีความเหมาะสมกับรถมากที่สุด ได้คุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้รถที่คุณรักอยู่กับเราไปนานที่สุดเช่นกันครับ